کوتاه کننده آدرس های اینترنتی مقصد

توسط این سرویس،شما می توانید آدرس های طولانی خود را به آدرس های کوتاه تبدیل کنید .

به این ترتیب می توانید علاوه بر پنهان کردن نشانی قدیمی، از نشانی کوتاه شده جدید برای به خاطر سپردن استفاده در SMS ، ایمیل ، وبسایت یا وبلاگ خود بهره ببرید.

به عنوان مثال نشانی طولانی زیر  :

 http://maghsad.com/shop/index.php?route=product/category&path=61_65

تبدیل می شود به :         http://Url.Maghsad.com/theme 

 

حالا شما نشانی طولانی خود را کوتاه کنید!

گام 1: نشانی طولانی خود را وارد کنید
گام 2: روی دکمه کوتاه کردن آدرس کلیک کنید!
همچنین می توانید در قسمت "نشانی جدید" نامی به دلخواه وارد کنید تا بخاطر سپاری نشانی جدید آسان تر باشد!

به همین سادگی!

نشانی طولانی (قدیمی)

نشانی جدید (کوتاه)

http://url.maghsad.com/

استفاده از  کلیه حروف ( a تا z ) و اعداد یا ترکیبی از  حروف و اعداد مجاز است

آخرین مطالب ارسالی انجمن های مقصد

URL.Maghsad.com is a Maghsad.com product